Alimentació saludable en l’etapa escolar

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicat l’actualització de la guia L’alimentació saludable en l’etapa escolar. 2017″, així com el seu annex “Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola”.

Ambdós documents van ser publicats inicialment durant l’any 2012 i ara incorporen noves recomanacions, basades en noves evidències i consensos sobre aspectes clau de l’alimentació infantil.   Durant els darrers 5 anys, s’ha incrementat l’evidència  en relació a diferents aspectes.  En aquest sentit, la nova edició de la guia inclou com a principals novetats la imporància de:

  • Disminuir el consum d’aliments “poc saludables”.
  • Reduir el consum de carns vermelles i processades.
  • Incrementar el consum de llegums i aliments integrals.
  • Reforçar el consum dels làctics no ensucrats.
  • Potenciaciar el consum d’aliments estacionals i de proximitat.
  • Respectar la sensació de gana expressada per l’infant.
  • Donar més importància dels àpats en família.
  • Fomentar la participació de l’infant en el procés alimentari, tant a casa com al menjador escolar.
  • Conscienciaciar-nos sobre la necessitat de reduir el malbaratament alimentari.

Aquest document sobre l’alimentació en l’etapa escolar ha estat revisat i consensuat per 32 professionals de la salut i l’educació, representants de 25 entitats com universitats, fundacions científiques, societats professionals i departaments de Salut , d’ Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies.