Quins aliments dels que trobem al mercat són “de temporada”?

Es consideren aliments de temporada aquells que es troben en el punt òptim de consum, i que només estan disponibles al mercat, de manera natural, durant un cert període de temps en algun moment de l’any, a causa del cicle biològic.

Canvieu a aliments de temporada i de proximitat

Per què?

El sistema alimentari (la producció d’aliments, el transport, els residus que es generen, les eleccions alimentàries, el malbaratament d’aliments, etc.) exerceix un gran impacte sobre el planeta.

Amb petits gestos fàcils d’incorporar a la nostra alimentació habitual, es pot contribuir a crear un món més sa i just en el qual viure amb harmonia, de manera més sostenible, amb les altres persones i la resta d’éssers vius.

El consum d’aliments de proximitat i de temporada (principalment les hortalisses, les fruites i el peix), contribueixen al desenvolupament rural integrat al territori des del punt de vista ambiental, econòmic i social, i afavoreixen la vinculació entre els àmbits rural i urbà i els de producció i consum.

Potencialment, els aliments són més frescos i conserven millor les propietats originals (aromes, gust, sabor, contingut de vitamines i minerals…). A més, es redueix la contaminació produïda pel transport en què es recorren llargues distàncies, la qual cosa propicia que l’alimentació sigui més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Aliments ecològics

La incorporació d’aliments de producció ecològica, sempre que siguin de temporada i de proximitat, es pot considerar com un valor afegit, i en destaquen els avantatges en relació amb la protecció del medi ambient, el benestar animal i els aspectes sensorials (aroma, gust, etc.). Tant els aliments de producció ecològica com els de producció convencional són segurs i nutritius.

Recomanacions de consum i trucs per consumir aliments de temporada i de proximitat

  • Els aliments cultivats localment poden ser una opció respectuosa amb l’entorn, però només si triem els que són de temporada a la zona on vivim, perquè el cost energètic per produir i emmagatzemar aliments fora de les temporades naturals de cultiu pot ser superior al que costa transportar aliments que són de temporada a zones més llunyanes.
  • Busqueu a les etiquetes o pregunteu sobre l’origen dels productes i aliments que compreu.
  • Consulteu els calendaris de temporada de fruites, hortalisses i peix.
  • Participeu en horts particulars o comunitaris i en cooperatives de consumidors i de productors; compreu en agrobotigues de cooperatives agràries, mercats municipals i de pagesia, carnisseries amb productes locals, botigues de barri o de compra directa al productor, etc.

Fonts bibliogràfiques:

  • https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/Canvieu-a/Aliments-de-temporada-i-de-proximitat/
  • www.nutricoles.com